Ζωντανή αναμετάδοση
H δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης θα γίνεται μέσω της σελίδας της εκδήλωσης https://aasld2021.fohevents.gr/
Προϋπόθεση της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι η εγγραφή σας αρχικά στην ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών.

Εγγραφές
Οι εγγραφές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εγγραφή σας στην Ημερίδα σε κάθε περίπτωση είναι δωρεάν.

Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα
Το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα υπάρχει αναρτημένο στο site του συνεδρίου.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά το πέρας της εκδήλωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου που θα λάβετε στο mail σας μετά την εκδήλωση εφόσον έχετε εγγραφεί και παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Μέτρα Προστασίας για τη φυσική παρουσία

  • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για το προσωπικό.
  • Όσοι βρίσκονται στον συνεδριακό χώρο φορούν μάσκα, τηρούν τις αποστάσεις (2 μέτρα) και τις ειδικές σημάνσεις.
  • Αντισηπτικά απολύμανσης χεριών θα είναι τοποθετημένα σε όλους τους χώρους του συνεδριακού χώρου.
  • Έχει προβλεφθεί συνεχής απολύμανση και καθαρισμός των χώρων και του οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
  • Υπάρχει επαρκής αερισμός του συνεδριακού χώρου.
  • Θα υπάρχει ειδική σήμανση στα καθίσματα της συνεδριακής αίθουσας τηρώντας τις επιτρεπόμενες αποστάσεις. Παρακαλούμε μην τις μετακινείτε.
  • Η χρήση του ανελκυστήρα επιτρέπεται μόνο για 1 άτομο ανά φορά, υποχρεωτικά με τη χρήση μάσκας και για τη μεταφορά φορτίων, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Ωράριο Λειτουργίας της Γραμματείας
Η Γραμματεία θα λειτουργεί:
► Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021: 08:00-18:00